கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது எங்கள் உடலை துளைக்கும் விலைகள். அனைத்து துளையிடல்களும் அடங்கும் நகை சேவையுடன். அயர்ன் பாம் ஆன்சைட்டில் தினமும் ஒரு பெண் மற்றும் ஆண் மாஸ்டர் பியர்சர் உள்ளது. குத்திக்கொள்வதற்காக வாக்-இன் வாடிக்கையாளர்களை நாங்கள் எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

உங்கள் உடலைத் துளைக்க, பாடி ஆர்ட்டிஸ்ட்டை சந்திக்க விரும்பினால், இங்கே கிளிக் செய்யவும். கேள்விகள்? 404-973-7828 ஐ அழைக்கவும்.

பிறப்புறுப்பு துளையிடுதல்

  • பெண்கள் தனியார் துளைத்தல் - $150+
  • கிறிஸ்டினா அல்லது வீனஸ் பியர்சிங் - $150
  • ஆண் தனியார் துளைத்தல் - $200+
  • கவர்ச்சியான துளையிடுதல் $125 - $300