14 கிராம் டைட்டானியம் பென்ட் பார்பெல் w/ PVD கருப்பு பூச்சு - வெளிப்புறமாக திரிக்கப்பட்ட

Made from quality ASTM: F-136 Titanium and has a PVD black coating for durability and shine. Choose from lengths 1/4″ to 1″ (6mm-25mm). Each bent barbell includes two balls, size chosen in the drop down menu. Compatible to external நகை பொருந்தும் நூல் வடிவத்துடன்.

ஒன்றுக்கு விலை.

விவரக்குறிப்புகள்:

  • பொருள்: டைட்டானியம் 6Al-4V-Eli ASTM F-136 – PVD கருப்பு பூச்சு
  • பந்து அளவு: 4mm-5mm
  • தண்டு நீளம்: 1/4″ – 1″ (6mm-25mm)
  • த்ரெடிங்: வெளிப்புற 1.6 மிமீ
  • ஒரு வளைந்த பார்பெல் w/ பந்துகளுக்கு விலை

Tilum 14g Titanium Captive Bead Ring with Titanium Ball - 18 வண்ணத் தேர்வுகள்16 கிராம் வெளிப்புறமாக திரிக்கப்பட்ட PVD பிளாக் டைட்டானியம் வளைந்த பார்பெல் w/ கோன்ஸ் — விலை 1